Usługi księgowe

Działająca w ramach Firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta realizuje usługi księgowe niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta dużo efektywniej niż byłoby to możliwe do realizacji we własnym zakresie. Dzięki temu możecie Państwo skupić swoje zasoby i środki finansowe na głównej dziedzinie prowadzonej działalności.
 
Powierzając część zadań naszej Firmie możecie Państwo odnieść korzyści takie jak: optymalizacja kosztów obsługi, zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, wyższa elastyczność - to wszystko nie ponosząc ryzyka kosztów pozyskiwania pracowników oraz ich szkolenia.
Zakres usług księgowych obejmuje:
  • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doradztwo i nadzór księgowy,
  • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej,
  • doradztwo finansowe i procesowanie wniosków kredytowych,  
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentację, rozliczenia z ZUS, listy płac, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.