Obsługa księgowa firm

Działająca w ramach Firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta realizuje usługi księgowe niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta dużo efektywniej niż byłoby to możliwe do realizacji we własnym zakresie. Dzięki temu możecie Państwo skupić swoje zasoby i środki finansowe na głównej dziedzinie prowadzonej działalności.

Powierzając część zadań naszej Firmie możecie Państwo odnieść korzyści takie jak: optymalizacja kosztów obsługi, zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, wyższa elastyczność - to wszystko nie ponosząc ryzyka kosztów pozyskiwania pracowników oraz ich szkolenia.

Zakres usług księgowych obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doradztwo i nadzór księgowy,
  • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej,
  • doradztwo finansowe i procesowanie wniosków kredytowych,  
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentację, rozliczenia z ZUS, listy płac, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 

Accounting Services

Auditor's Office performs accounting services necessary for the operation of the business customer more efficiently than would be possible to achieve on their own. In this way you can focus your resources and financial funds on its core business. If you entrust some of the tasks to us, you can benefit: service costs' optimization, the increase of organization safety, the access to different specialists, more flexibility - you don't risk the costs of worker recruitment and training.

The scope of accounting services includes:

  • books of accounts management, revenue and expense books management, accountancy controlling and supervision,
  • reporting, analysis and financial statements,
  • preparing tax return forms, representing customers in Tax Office, Social Insurance Institution (ZUS) and other supervision companies in the country,
  • financial and tax advisory,
  • personnel-salary administration management, documentation, ZUS settlement, wage list, employment contract, contract job, contract work.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.