Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze to dział, w którym pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Jednocześnie zapewniamy wsparcie w działaniach mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój.

Zakres usług doradczych obejmuje:
  • memorandum informacyjne o podmiocie dla inwestorów,
  • wyceny wartości przedsiębiorstw,
  • doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcenia oraz formy prawnej podmiotów gospodarczych,
  • analizy ekonomiczno - finansowe, budżetowanie i controlling,
  • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce i na Słowacji (rejestracja, usługi księgowo - prawne),
  • biznes Plany, studium efektywności inwestycji,
  • pozyskiwanie finansowania (dłużne np. banki), dotacje, rynek kapitałowy (giełda),
  • relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna,
  • doradztwo z zakresu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.