Profesjonalne doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze to dział, w którym pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Jednocześnie zapewniamy wsparcie w działaniach mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój.

Zakres usług doradczych obejmuje:

 • memorandum informacyjne o podmiocie dla inwestorów,
 • wyceny wartości przedsiębiorstw,
 • doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcenia oraz formy prawnej podmiotów gospodarczych,
 • analizy ekonomiczno-finansowe, budżetowanie i controlling,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce i na Słowacji (rejestracja, usługi księgowo - prawne),
 • biznes plany, studium efektywności inwestycji,
 • pozyskiwanie finansowania (dłużne np. banki), dotacje, rynek kapitałowy (giełda),
 • relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna,
 • doradztwo z zakresu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 

Business Consulting

This is a sector where we help our customers to solve problems on an operational and strategic level. We ensure support in activities aimed to increase effectiveness of company's functioning as well as its steady development.

The scope of business consulting includes:

 • information memo about investors' transactors,
 • valuation of enterprises,
 • advice in the process of merger, conversion and transactors legal form,
 • economic-financial analysis, budgeting and controlling,
 • assistance in starting a business in Poland and Slovakia  (registration, accountancy,  legal services),
 • business plans, study the efficiency of investment,
 • finance recruitment (indebted banks), grants, stock-exchange,
 • investor relations, corporate governance, risk management, internal control,
 • advice from the scope of the regulations on public trading in securities.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.