O firmie Strycharz Audyt Finanse

Strycharz Audyt Finanse - Kancelaria Biegłego Rewidenta jest dynamicznie rozwijającą się Firmą, której celem jest kompleksowe świadczenie usług z zakresu audytu, rachunkowości i finansów. W wyniku wieloletniego doświadczenia oraz stałego poszerzania wiedzy, zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości usługi oraz poczucie bezpieczeństwa.

Nasze usługi kierujemy zarówno do małych, średnich, jak i dużych podmiotów, w różnych fazach rozwoju. Współpracę z nami podejmują zarówno spółki nowopowstałe, jak i podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, notowane na giełdzie. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, specjalistami ds. finansów oraz z radcami prawnymi i informatykami. Podejmując współpracę z nami, otrzymują Państwo wsparcie wszystkich specjalistów.

Zakres działalności Firmy wynika z ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

kontakt

O nas

 

Sławomir Strycharz - założyciel Firmy

Biegły rewident o numerze ewidencyjnym 11985 w Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów, certyfikowany księgowy - upr. Min. Finansów nr 4519/2003. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dwóch specjalnościach: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz rachunkowość. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Od 2007 r. prowadzi własną Kancelarię Biegłego Rewidenta pod nazwą Strycharz Audyt Finanse z siedzibą w Nowym Targu uprawnioną do badania sprawozdań finansowych. Uczestnik wielu projektów z zakresu badań sprawozdań finansowych, badań due dilligence, projektów dotacyjnych, analiz i ekspertyz ekonomiczno – rachunkowych, wycen i budżetowania. Specjalista w zakresie ładu korporacyjnego oraz specyficznych przepisów w zakresie funkcjonowania spółek giełdowych. Stosuje w praktyce prawo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku dochodowego oraz cen transferowych.
Od listopada 2011 r do nadal dyrektor finansowy i główny księgowy w Grupie Kapitałowej WOJAS S.A. – spółce giełdowej. Od 2015 r. członek w Radach Nadzorczych Spółek: "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. oraz SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. W okresie 2010 -  2011 był członkiem w Radach Nadzorczych spółek giełdowych: GINO ROSSI S.A. i WOJAS S.A.  W okresie 2011  - 2012 członek Rady Nadzorczej w SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w niedużej polskiej firmie zajmującej się eksportem, jako główny księgowy. Dalsze doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości i podatków zdobywał w latach 2001-2004 w firmie rachunkowej FK Akcept Kazimierz Biernacki w Krakowie. W latach 2004-2005 zatrudniony był w  hotelu Sympozjum sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku główny księgowy, główny specjalista ds. kadrowo- płacowych, a także w tym okresie pełnił funkcję samodzielnego specjalisty ds. finansowo- księgowych w firmie TVN 24 sp. z o.o. o/Kraków. Po przeprowadzce w 2005 r. na Podhale podjął pracę w PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, na stanowisku zastępcy, a następnie głównego księgowego – do 2007 r.

 

Our Company

Strycharz Audit Finance – Auditor’s Office, is a dynamic company whose aim is to provide comprehensive services in the field of auditing, accounting and finance. As a result of many years of experience and a steady expansion of knowledge, we ensure our clients high quality services and sense of security We cooperate with auditors, tax advisors, finance specialists, legal advisors and IT programmers. Co-operating with us, you will receive support from all professionals.

Our service is directed to small, medium and large entities in various stages of development. The cooperation with us take both of companies: the newly created and the businesses with established market position public listed.

The scope of the company based on the Law of 7 May 2009 on certified auditors and their self-government, entities authorized to audit financial statements and public supervision.

Slawomir Strycharz - founder of the company

Certified auditor with the registration number 11985 in the National Register of Chartered Auditors , a certified accountant.

Graduate of University of Economics in Cracow, Faculty of Management, with the two following specializations: the functioning and development of business and accounting.  Member of the Association of Accountants in Poland and The National Chamber of Chartered Auditors.

He started his career in 2000 in the company Vent Kaminski & co in Cracow as the chief accountant. In 2001-2004 he was an accountant and an independent accounting consultant in accounting office FK Accept Biernacki Kazimierz in Cracow. In 2004-2005 he was employed at the Hotel Symposium Ltd. in Cracow in positions of chief financial officer, chief human resources and payroll. In 2004-2005 he served as an independent specialist finance and accounting in the company TVN 24 Ltd. Cracow. Subsequently in 2005-2007 employed at the PEC Geotermia Podhalanska joint stock company in Zakopane as deputy and then chief accountant.

Since 2007, runs her own company under the name Strycharz Audit Finance.

He is a member of the Supervisory Board of the public joint stock companies Wojas SA and Gino Rossi SA quoted at Warsaw Stock Exchange.

Nasza oferta / Our service

Kancelaria Biegłego Rewidenta Strycharz Audyt Finanse oferuje Państwu szeroki zakres usług, które usprawnia działanie firmy. Zapraszamy do współpracy.
Strycharz Audit Finance – Auditor’s Office offers you a wide range of services that improve the company's operations. We invite you to cooperation.

 

 

Strycharz Audyt Finanse – niezawodna pomoc dla Twojej firmy

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.